נמצאים כאן עבורכם כתמיד,

אנו בגישה שונה

ולהעניק לכם את מלוא שירותנו ככל שנידרש,

ערוכים ומוכנים להמשיך ללוות אתכם

מרחוק (באופן דיגיטלי).

השמת בכירים (Executive Search)
הערכת מנהלים (Managerial / Executive Assessment)
תהליכי ליווי מנהלים ועובדים בתהליך פרידה מהארגון (Outplacement)

לפרטים נוספים

שיתוף פעולה אסטרטגי

בין גישה שונה

Spencer Stuart-ל

לפרטים נוספים

שירותים גלובליים